24-7 bönegemenskaper

Här kan du läsa om vilka sammanhang i Sverige som är knutna till 24-7 Sverige. Det finns många fler som ordnar böneveckor. Vissa ofta, andra vid enstaka tillfällen. Vill ni finnas med här hör av dig och berätta om vilka ni är, vad ni gör och vilka uppgifter ni vill lämna. 

Epost: gbg.hop@gmail.com

Facebook: 24-7 Prayer Göteborg
Instagram: 24-7 Prayer Göteborg

Tel: 070-4553703

 

I Göteborg finns ett permanent bönerum och en gemenskap knutet till det. Vi arrangerar böneveckor regelbundet och möts till samtal, gemenskap och bön. I augusti 2014 ordnades vår första bönevecka precis bredvid Skansen Kronan i ett litet soldattorp. Teamet som anordnade veckan hade träffats för bön och gemenskap ca ett år innan första veckan. Arbetet växte och fler människor kom till i teamet. Några gick vidare till andra saker. Andra böneveckan skedde i samarbete med Evangeliska Brödraförsamlingen (EBF) och vi har sedan januari 2015 haft alla våra böneveckor på EBF. Rytmen har varit en vecka vid skiftet mellan sommar-höst och en vecka vid skiftet mellan vinter-vår. Vid ett tillfälle gjorde vi två veckor i streck.

Utöver att anordna böneveckor har vi hela tiden arbetat relationellt och haft en stor omsorg om varandra. Vi har haft besök av flertalet utrikiska gäster, främst från England, men även andra platser – människor som kommit från 24-7 Prayersom är huvudorganisationen med sitt säte i England. Vår dröm har sett olika ut beroende på vem du har frågat och när du frågat. Men en sak har alltid funnits, som enat oss som grupp, och det är en längtan om ett permanent bönerum. Under början av 2018 fick vi möjlighet att använda ett rum hos EBF (tack Jesus… och EBF!). Vi gjorde en ”fundraiser” och fick in de pengar vi behövde för att ställa i ordning rummet. I mars 2018 öppnade vi upp bönerummet och startade (mycket passande) med att ha en bönevecka.

     

Vi vill, utöver att be i vårt bönerum för oss själva, vår stad och de sammanhang vi befinner oss i, inspirera andra till bön, mission och rättvisa. Vi har en längtan efter att delta i det som inom 24-7 kallas för Boiler Room nätverket. Arbetet har med åren fortsatt att växa, och nu är det inte bara ett utan två team, som ordnar böneveckor, samt ytterligare ett som kallas samordningsteamet, som ser till att alla olika projekt vi deltar i går i linje med varandra. Arbetet är, och har alltid varit, till för hela Göteborgsområdet och bedrivs ekumeniskt med människor från olika kyrkor.

     

Är du nyfiken på att träffa oss, ses vi 3e söndagen i varje månad kl. 15-17 för fika, gemenskap, samtal och bön på Kungsgatan 45 i Göteborg hos EBF. Vill du boka in dig på ett bönepass gör du det genom att skicka ett mail till gbg.hop@gmail.com

Göteborg

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now